Monday, December 8, 2008

Eksamensfrustrasjon

Jeg har deltatt på seminarer og forelesninger, og jeg har smålest litt på sengen når jeg har hatt tid og brukt markeringstusj litt hist og pist. Jeg har tenkt at alt må jo repeteres rett før eksamen likevel. Jeg har ikke skrevet notater fordi jeg får krampe i hånden med en gang og ikke "rekker" å få med meg det som blir sagt når jeg skal fokusere på å skrive det ned i tillegg.

Problemet er at det er ikke pugging dette går på, det er forståelse. Det nytter ikke å huske en innviklet kunstteori uten å ha forstått den veldig godt. Og det hjelper ikke å forstå noe veldig godt på et seminar hvis man to måneder etter på ikke har annet å støtte seg til en primærlitteraturen som virket så uforståelig til å begynne med. Hvor er forklaringen? Den har jeg glemt. Jeg sitter her og leser nå, og gjør mitt beste for å forstå. Men det er litt vanskelig å huske alle disse åpenbaringene av forståelse som kommer som perler på en snor her jeg sitter nifordypet i boka - fordi strengt tatt er det ikke slik at de kunstfilosofiske problemene som blir forsøkt løst fremtrer som like relevante for meg. Mye av det som diskuteres syns jeg er litt overflødige spørsmål, selv om det også er mye interessant. Og disse filosofiske typenes tendens til å gå hundreogørten omveier før de forklarer resultatet av sin tenkning er ikke bare-bare å forholde seg til altså. Jeg skjønner ikke vitsen med at de skal tenke ut ting for oss hvis de må ta oss med på hele den milelange tankerekka før de gir meg noen mulige svar. Da kunne jeg for søren tenkt det ut selv i stedet.

Eksamensfrustrasjonen er stor. Savner et godt gammeldags puggefag. Jeg er sliten av å forsøke å forstå hele tiden, får meg jo til å føle meg dum. Etter å ha lest litt i Art theory så fant jeg ut litt mer av hva Kant mente for noe. Men Kants egen tekst er fortsatt like ubegripelig for meg, jeg greier ikke se på setningene hans engang uten at det begynner å gå rundt for meg. Og da føler jeg meg jo litt dum.

Til neste semester ; alle problemer med forståelse som blir løst underveis må skrives ned med egne ord. Slik at når eksamenstiden kommer så kan jeg ha notater som ikke er meningsløse stikkord eller avskrift fra ubegripelige ting, men min egen forklaring på det som står i boken. Og nå som jeg har pc skal det gå mye lettere også, håndskriving er ikkeno for meg. Jeg tror jeg har dårlige hender, jeg får vondt og krampe i dem av alt mulig.

No comments: